Assemblea de la UGT per informar-vos de l’aplicació del RD 1449/2018 sobre l’avançament de l’edat de jubilació anticipada.

Companys i companyes, Us informem que tenim programada una Assemblea autoritzada per tots els afiliats i simpatitzants de la UGT de Barcelona  per informar-vos de l'aplicació del Reial Decret 1449/2018, de 14 de desembre, pel qual s'estableix el coeficient reductor de l'edat de jubilació en favor dels policies locals al servei de les entitats

Ada Colau el PASSI METRO BUS JA!!!!

Baixa document. El responsables de SPL UGT Guàrdia Urbana de Barcelona i el responsable de Bombers de Barcelona, vam dirigir una carta el passat dia 31/12/218 a Sra. Ada Colau Alcaldessa de Barcelona  i al Sr. Jordi Samsó Gerent de Seguretat i Prevenció del Ajuntament de Barcelona per que es demorava la

CURS DE PREPARACIÓ PER L’ACCÉS A 300 PLACES DE GUÀRDIA URBANA DE BARCELONA (PREINSCRIPCIÓ)

S'han aprovat les places d'Oferta Pública per la Guàrdia Urbana de Barcelona, on a més de la taxa ordinària de reposició de les jubilacions i després de les reiterades mocions que hem presentar a nivell nacional com local, s’ha aconseguit una oferta condicionada a la jubilació anticipada del personal de

Construimos pensando en las personas Qualitat HS

Construimos pensando en las personas Creer que el derecho a una vivienda digna y de calidad va íntimamente ligado a la idea de cohesión social y redistribución de la riqueza y ser conscientes de que la capacidad de adquisición de vivienda de renta libre no es igual para todos, fueron los

L’ELECTROSENSIBILITAT JA TÉ CONSIDERACIÓ D’ACCIDENT DE TREBAL

  Recentment s’ha dictat una sentència al Jutjat Social número 1 de Saragossa (Sentència 203/2018) que ha determinat que la patologia d’electrohipersensibiltat que patia un treballador va ser originada únicament i exclusivament per la seva activitat laboral i, per tant, les incapacitats temporals (IT) que ha tingut aquest treballador des de 2014 tenen caràcter

Hipotèrmia i treballs a la intempèrie

La tradició popular diu: “Fred segur, no mata ningú”, però és ben cert que treballar amb baixes temperatures ambientals, amb vent o en contacte amb l’aigua, pot suposar un risc per a la salut de les persones treballadores, més enllà d’un constipat o una grip. Congelacions i hipotèrmies poden ser la

REDUCCIÓ DE JORNADA I PAGAMENT DEL FESTIU INTERSETMANAL

Ens informa l'Administració:   "Revisades les dades conforme a les reclamacions que ens heu efectuat,  del personal que es troba en reducció de jornada i al pagament del festiu intersetmanal, s’ha comprovat que venien percebent xxx euros en comptes dels xxx que els corresponien.   Us comuniquem que regularitzarem el pagament i a