JORNADA EN PREVENCIÓ DEL SUÏCIDI PER AGENTS D’ACTUACIÓ IMMEDIATA

 

JORNADA EN PREVENCIÓ DEL SUÏCIDI

PER AGENTS D’ACTUACIÓ IMMEDIATA

ADREÇADA A LES PERSONES TREBALLADORES DELS COSSOS DE PREVENCIÓ, PROTECCIÓ I SEGURETAT EN PREVENCIÓ DE SUICIDIS 

Jornada adreçada a totes les treballadores i els treballadors públics que treballen en situació de màxim estrès com policies, personal sanitari, treballadors de presons, serveis socials, educació, i d’altres. 

El suïcidi és un problema de salut pública que afecta a moltes persones, especialment a les que conviuen amb problemes de salut mental. És vital estar al corrent dels signes de depressió, estrès i altres trastorns mentals, així com dels factors de risc i situacions de vulnerabilitat de les persones que poden conduir-les al suïcidi. Tenir una xarxa de suport sòlida i accés a serveis de salut mental és essencial.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha elaborat una sèrie de guies i protocols per a la prevenció del suïcidi, on l’enfoc principal és la prevenció primària: la informació i formació. La prevenció primària és clau, cal emfatitzar la importància de la salut mental, protegir els drets humans i promoure la comprensió pública de la salut mental.

La Jornada vol contribuir a la prevenció del suïcidi amb informació del fenomen, l’experiència d’experts amb una orientació pràctica.

Totes les persones som importants per a la prevenció del suïcidi. 

Presentació de la Jornada a càrrec de:

Encarna Fernández, Secretària General de la UGT Serveis Públics Catalunya.

9:30 – 10:00

Dr. Diego J. Palao Vidal, Psiquiatra, director de Salut Mental en la corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell.

10:00 – 10:30

Beatriu Almenar Pasies, Metgessa de l’APRL gerència de seguretat per a la guàrdia urbana i bombers de l’Ajuntament de Barcelona.

10:30h- 11:00

Cecilia Borras Murcia, Presidenta i fundadora de l’associació «Después del suicidio- asociación de supervivientes» DSAS.

11:00 – 11:30

Jose Antonio Fernández Cáceres, Secretari Sector Administracions Locals i Policia municipal de Terrassa, professor-tutor de filosofia en la UNED, assessor filosòfic i instructor de Mindfulness.

11:30 – 12:00

DESCANS/CAFÉ

12:00 – 12:30

Taller pràctic d’intervenció en una situació de risc a càrrec de:

Lluís López Cuadradas, Bomber de l’Ajuntament de Barcelona i formador en prevenció del suïcidi a l’escola de Bombers ISPC de Mollet del Vallès.

Gemma Cuartero Martínez, Coordinadora de Psicologia del SEM.

Andrés Cuartero Barbanoj, CAP de Psicologia del SEM.

Jose Rojas Herrera, Sergent de Guàrdia Urbana de Barcelona.

12:30 – 13:30

Debat amb els assistents

Modera l’acte: Eloy Ariza, Responsable de formació d’UGT-SPL Catalunya i Policia Municipal de Sant Quirze del Vallès

 

UGT de CATALUÑA gana una sentencia en el TSJCat que equipara, en materia de jubilación anticipada, el cuerpo de la policía de la Diputación de Barcelona al de la Policía Local

 

Fuente Gabinete jurídico UGT CAT

 

El Gabinete Jurídico de UGT de Cataluña ganamos una sentencia en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en la que se equipara el cuerpo de policía de la Diputación al cuerpo de policía local, abriendo las puertas a todos aquellos agentes, no sólo de la Diputación , sino de todo el Estado en situación similar, que quieran acceder a la jubilación anticipada, para cuando equipara a los dos cuerpos de seguridad.

El cuerpo de la policía de la Diputación (Cuerpo de Seguridad de la Diputación de Barcelona) estuvo vigente en Cataluña hasta el año 1997. Hasta ese momento, los agentes actuaban, a todos los efectos, como agentes de policía. A partir de 1998, una vez disuelto el cuerpo, el actor pasa al cuerpo de policía local de Sant Just Desvern.

Esta sentencia reconoce que el tiempo que el actor estuvo en el cuerpo de la Diputación fue, a todos los efectos, como policía local , computando, por tanto, el período 1987 a 1998 y pudiendo acceder, pues, al factor de reducción de edad de la policía local.

En el presente caso, el trabajador fue agente de policía de la Diputación de Barcelona de 1987 a 1998 y después pasó al cuerpo de Policía Local de Sant Just. En el momento de pedir la jubilación anticipada, el Instituto Nacional de la Seguridad Social no le computó el período prestado como agente en la Diputación (11 años), porque entendía que no era agente de policía.

En primera instancia, el Juzgado de lo Social núm. 16 de Barcelona estimó la demanda formulada por el trabajador , reconociéndole el período de 11 años de agente de policía de la Diputación como agente de policía a todos los efectos, incluyendo el derecho al cómputo para acceder a la jubilación anticipada del Real Decreto 1449/2018, que establece un coeficiente reductor de edad para policías locales, para avanzar la edad de acceso a la jubilación.

Esta sentencia fue recurrida en suplicación por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, quien confirmó la resolución de primera instancia por completo.

En conclusión, esta sentencia abre el camino a la equiparación de derechos de todas las personas trabajadoras de los cuerpos de seguridad de todo el estado (incluyendo cuerpos autonómicos, locales, etc…).

 

UGT Catalunya

 

La UGT de CATALUNYA guanya una sentència al TSJCat que equipara, en matèria de jubilació anticipada, el cos de la policia de la Diputació de Barcelona al de la Policia Local

 

Font Gabinet juridic UGT CAT

El Gabinet Jurídic de la UGT de Catalunya guanyem una sentència al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en la que s’equipara el cos de policia de la Diputació al cos de policia local, obrint les portes a tots aquells agents, no només de la Diputació, sinó de tot l’Estat en situació similar, que vulguin accedir a la jubilació anticipada, per quan equipara els dos cossos de seguretat.

El cos de la policia de la Diputació (Cos de Seguretat de la Diputació de Barcelona) va estar vigent a Catalunya fins a l’any 1997. Fins aquell moment, els agents actuaven, a tots els efectes, com agents de policia. A partir de 1998, un cop dissolt el cos, l’actor passa al cos de policia local de Sant Just Desvern.

Aquesta sentència reconeix que el temps que l’actor va estar al cos de la Diputació va ser, a tots els efectes, com a policia local, computant, per tant, el període 1987 a 1998 i podent accedir, doncs, al factor de reducció d’edat de la policia local.

En el present cas, el treballador va ser agent de policia de la Diputació de Barcelona de 1987 a 1998 i després va passar al cos de Policia Local de Sant Just. Al moment de demanar la jubilació anticipada, l’Institut Nacional de la Seguretat Social no li va computar el període prestat com agent a la Diputació (11 anys), perquè entenia que no era agent de policia.

En primera instància, el Jutjat Social núm. 16 de Barcelona va estimar la demanda formulada pel treballador, reconeixent-li el període d’11 anys d’agent de policia de la Diputació com agent de policia a tots els efectes, incloent-hi el dret al còmput per accedir a la jubilació anticipada del Reial Decret 1449/2018, que estableix un coeficient reductor d’edat per als policies locals, per avançar l’edat d’accés a la jubilació.

Aquesta sentència va ser recorreguda en suplicació per l’Institut Nacional de la Seguretat Social, davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que va confirmar la resolució de primera instància completament.

En conclusió, aquesta sentència obre el camí a l’equiparació de drets de totes les persones treballadores dels cossos de seguretat de tot l’estat (incloent-hi cossos autonòmics, locals, etc…).

 

UGT Catalunya

COMUNICAT DE PREMSA VERS LA SITUACIÓ CRÍTICA DE LA POLICIA LOCAL DE TOSSA DE MAR. JA N’HI HA PROU !!!

 

COMUNICAT DE PREMSA VERS LA SITUACIÓ CRÍTICA DE LA POLICIA LOCAL DE TOSSA DE MAR. JA N’HI HA PROU !!!

Contex:

Els agents de la Policia Local han arribat al límit. La Policia Local de Tossa és l’únic servei que està a disposició del poble les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any. Durant la nit, i amb el tancament del CAP (de 20 a 8 hores),la policia és qui dispensa atenció al ciutadà les 24 hores ja sigui per un problema domèstic, mèdic o de qualsevol altra índole. A diferència d’altres policies locals de l’entorn com Lloret o Blanes, Tossa no disposa de  comissaria dels Mossos d’Esquadra. Per tant, ens toca assumir serveis i emergències derivats pels propis mossos i que afecten la nostra població, els mateixos agents demanen dia rere dia que s’ampliïn les places dels Policies Locals i que s’apliquin les mesures pertinents, ja que la situació és insostenible s’està desbordant, a banda d’emergències de seguretat ciutadana, trànsit i vitals de tot tipus , la Policia Local de Tossa també assumeix assistències socials que van més enllà de les competències policials, i els agents ja no poden fer front a tots els requeriments.

Dependències policials

Des dels Sindicats entenem que a aquesta situació s’arriba per una clara deixadesa del consistori. Les instal·lacions policials, tot i haver estat l’Ajuntament advertit pel Ministeri de Treball per les seves deficients condicions, no tenen cap mena de seguretat a l’hora de protegir al personal administratiu o agents, posant en risc la seva integritat a la vegada que no donen ni la més mínima intimitat al ciutadà que ve a denunciar un fet, ni tan sols les víctimes de violència masclista, mancades d’un espai adequat perquè les víctimes puguin fer aquest tipus de denúncies amb privadesa i unes condicions bàsiques de confort i tranquil·litat. Fa falta material adequat per fer front a les necessitats dels serveis actuals. S’està Treballant amb material precari i defectuós.

Les dependències policials són del tot obsoletes. Es va fer una rentatada de cara exterior el 2017, però fa 4 anys que esperem la promesa de l’ajuntament d’invertir i reformar la resta de les dependències, no hi ha calefacció a una gran part de les dependències, a la zona de custòdia dels detinguts, ni en la de vestuaris, dutxes, sala de briefing i cuina. Els marcs de les portes estan totalment corcats per les termites i les condicions són insalubres. Als estius és habitual la presència de rates a l’interior de les dependències.

El cap de la policia.

El problema actual de la Policia Local és perquè hi ha una mala gestió del mateix ajuntament i la prefectura, dirigida pel Cap amb faltes de respecte habituals cap als companys del cos policial, un servei policial es basa en la confiança i en l’empatia amb qui és l’encarregat d’organitzar i dirigir un servei bàsic per la població. L’actual cap de policia fa temps que practica l’absentisme laboral i això provoca disfuncions greus en el dia a dia del servei policial. No comunica les seves absències i no designa un substitut de comandament durant les mateixes, per tant, el cos queda desemparat en la direcció, és un problema on l’ajuntament hauria d’implicar-se, es va fer instal·lar un rellotge per fitxar l’assistència tal com marca la normativa, no s’ha volgut fer servir mai, com sí que es fa a altres departaments.

La plantilla de la polica locala creiem  que s’hauria de fer un pla de xoc real, però el cap s’ha nega a negociar qualsevol dret laboral amb els representants sindicals, actuant des de la imposició, amb el beneplàcit de l’administració que és coneixedora i consentidora d’aquesta situació.

 

Plantilla i condicions laborals

La plantilla de la Policia Local de Tossa està mancada d’efectius i això va en detriment del servei a la ciutadania. Les condicions laborals estan per sota dels estàndards d’altres cossos de policia local. i així porten molt de temps, havent de cobrir torns de treball amb hores extres, ampliar jornades, anul·lant festes de quadrant, el que ha portat a aquesta situació ja inaguantable i més quan han fet desaparèixer places d’agent, estem molt per sota de la plantilla orgànica.

Els tres agents graduats de l’última promoció de l’institut de Seguretat Pública han marxat a altres cossos policials, i no s’han cobert aquestes places, l’oferta pública de places de comissió de servei ha quedat deserta, per tot això,  exigim incrementar el nombre de policies locals a Tossa. Policies professionals i no interins, fins a cobrir totes les vacants. El nombre d’agents de carrera cada vegada és menor. Hi ha fuita d’agents a altres Policies i jubilacions.

L’última acció de l’ajuntament ha estat, notificar de paraula aquesta setmana als tres últims agents que van aprovar l’oposició que NO aniran a fer la formació a l’ISPC. Una formació vital, necessària i obligatòria per formalitzar l’oposició.

En el període estival, quan el nombre de ciutadans s’incrementa notòriament, la llei permet cobrir amb agents interins, que són sotmesos a condicions laborals d’estrès que accepten per por a no ser renovats, quedant a la plantilla per cobrir, vacances i baixes dels agents de carrera, per falta d’efectius, així, una gran part de la plantilla està formada per agents interins, que no poden desenvolupar les mateixes funcions que un agent de carrera, sobrecarregant de feina i responsabilitat dels agents de carrera. En els darrers mesos només hi ha un agent de carrera per torn.

Per últim fer públic que, tot i venir a fer ampliació de jornada i hores extraordinàries, els sous són molt per sota de policies locals de poblacions properes i amb dimensions similars. Es deuen hores treballades de més. Es deneguen les recuperacions d’hores i l’ajuntament ha emès un decret on fixa que a partir del 15 de gener totes aquestes hores es perdran, quan saben que són hores treballades que no es poden perdre, donat que no són assumptes propis donat que la policia no té.

Davant d’aquesta situació insostenible, diem que JA N’HI HA PROU. L’alcalde es nega a atendre les nostres reivindicacions, es nega a escoltar-nos, es nega a negociar, ens menysté i posa en dubte les nostres actuacions. Som un servei ciutadà essencial i un alcalde hauria de vetllar per una policia local dotada de recursos, amb unes dependències adequades i unes condicions laborals dignes.

Perjudicar a la Policia Local és perjudicar la ciutadania, és perjudicar el poble.

 

 

Julio Lacuerda: «El acuerdo que hemos firmado es uno de los más importantes de los últimos 10 años en materia de función pública”

Julio Lacuerda: "El acuerdo que hemos firmado es uno de los más importantes de los últimos 10 años en materia de función pública”

UGT Servicios Públicos organiza estos días en Toledo la jornada “Negociar para dignificar el presente y mejorar el futuro”. Cerca de 150 personas llegadas de todos los puntos del país se dan cita estos días en Toledo para compartir las líneas de trabajo en materia de negociación colectiva de UGT Servicios Públicos y el plan que seguirá el sindicato para el desarrollo del Acuerdo Marco para la Administración del Siglo XXI firmado por UGT, CCOO y el Gobierno central.

El 3 de noviembre UGT y CCOO exigirán en las calles un aumento de salarios acorde al encarecimiento de la vida

 

 

Los sindicatos han convocado una gran movilización en Madrid bajo el lema “Salario o conflicto. Esta crisis no la paga la gente trabajadora”


La Unión General de Trabajadoras y trabajadores y las Comisiones Obreras han convocado el próximo jueves, 3 de noviembre, una gran movilización en Madrid bajo el lema “Salario o conflicto. Esta crisis no la paga la gente trabajadora” para reclamar un aumento generalizado de los salarios -tanto del SMI como de los salarios de convenio- y el establecimiento de cláusulas de revisión salarial que protejan el poder adquisitivo de las personas trabajadoras.

La movilización partirá a las 10.30 horas desde tres puntos diferentes: Atocha, Plaza de España (Calle Bailén) y Puerta de Toledo desde donde saldrán tres columnas de trabajadoras y trabajadores procedentes de todo el país que confluirán en la Plaza Mayor, donde a las 12.00 horas, los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, se dirigirán a los asistentes tras atender a los medios de comunicación.

Las reivindicaciones son justas

En un contexto de inflación desbocada, provocada en origen por el conflicto en Ucrania y que se mantiene y agrava gracias a que las grandes empresas están aprovechando el escenario actual para trasladar el alza de precios al resto de productos, ampliando desproporcionadamente sus márgenes de beneficios y encareciendo el coste de la vida, los sindicatos sostienen que es fundamental garantizar el poder adquisitivo de las familias trabajadoras y evitar que la ciudadanía vuelva a pagar los costes de una crisis que no ha generado.

Si a esto se añade la reciente decisión del BCE de subir los tipos de interés por tercera vez en lo que va de año, es evidente que si no aumentan los salarios se reducirá aún más el consumo, lo que afectará negativamente a la actividad económica y lastrará la creación de empleo empeorando aún más la situación.

Las organizaciones sindicales demandan responsabilidad a la patronal para que desbloquee la Negociación Colectiva se siente a la mesa para alcanzar un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) que dé confianza y certidumbre a la economía, pero ante su negativa, animan a la ciudadanía a participar en la manifestación convocada en Madrid.

Octavilla Salario o Conflicto

Fuente UGT 

 

 

 

 

 

S’aprova la compensació salarial addicional de l’1,5% per les treballadores i treballadors de les administracions i empreses públiques

Ahir, el Consell de Ministres va aprovar la compensació de l’1,5% en les retribucions dels treballadors i treballadores de les administracions i empreses públiques per aquest any 2022. Aquesta pujada salarial, acordada en el marc de la Taula General de Negociació de la Funció Pública, té un caràcter retroactiu i serà consolidada en el present exercici. Pel que aquest increment se suma a l’alça del 2% de les retribucions públiques que van entrar en vigor l’1 de gener.

Los empleados públicos contarán con un Acuerdo que amortigua el efecto de la inflación en su economía y recupera derechos perdidos

Los empleados públicos contarán con un Acuerdo que amortigua el efecto de la inflación en su economía y recupera derechos perdidos

Con la firma del Acuerdo Marco para la Administración del siglo XXI se confirma el papel primordial de la negociación Colectiva para mejorar la vida de todas y todos.

L’ACORD GOVERN-SINDICATS PER A UNA ADMINISTRACIÓ DEL SEGLE XXI (2022-2024): JA INCIDEIX POSITIVAMENT EN ELS EMPLEATS PÚBLICS!

El BOE d’avui (19/10/2022), mitjançant el RDL 18/2022 (art. 23) recull i desenvolupa el compromís més imminent i directe inclòs en l’Acord Govern-Sindicats de les Administracions Públiques: L’increment de l’1,5% addicional en les retribucions de l’any 2022, la qual cosa suposa una pujada salarial acumulada per al present any del 3,5%.

 

Des d’UGT-SERVEIS PÚBLICS, considerem que l’Acord subscrit serveix per dignificar el present i millorar el futur. I quina millor prova de l’afirmat que el RDL 18/2022, que suposa el primer compliment de les moltes mesures contingudes en aquest Acord:

  • L’increment addicional de l’1,5%, per a l’any 2022 (de caràcter general i bàsic) sobre les retribucions fixades per al conjunt d’empleats públics del sector públic per la Llei 22/2021 de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any    2022 (el 2%).

Un increment que ha de servir, sens dubte, per esmorteir i mitigar la incidència conjuntural del cost de la vida en els empleats públics, i que convé valorar, almenys , per les circumstàncies següents:

  • L’1,5% té efectes retroactius (des de gener 2022) i consolida.  Tal com es dedueix del Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2023, ja que la pujada fixa establerta per a aquest any (2,5%), pren com a punt de partida el 3,5% consolidat de  l’any 2022.

 

  1. É a dir, en un escàs marge temporal, els empleats públics van a veure incrementades les seves retribucions en un 4%.

 

  • És la primera vegada que es procedeix a una revisió salarial a l’alça dels empleats públics, ja que en anteriors ocasions, les revisions han estat sinònims de retallades i baixades de salaris.

 

  • La pujada del 3,5% definitiva per al 2022, només troba similitud amb  l’efectuada l’any  2009, que es va situar en el mateix dígit.

 

A aquestes dades, convé afegir-ne un altre de molt important, també contingut i derivat de l’ Acord, desenvolupat així mateix pel RDL:

  • El reflex i regularització en les nòmines de l’1,5% s’executarà l’any 2022, i els endarreriments generats (gener-octubre) pels seus efectes retroactius, també es percebran en el present any.

 

  • El RDL al·ludeix, amb caràcter general, al mes de novembre de 2022 per a ambdues qüestions, encara que estableix una moratòria temporal per a les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals:

 

1a: El 31 de desembre de 2022.

2a: Taxativa (“… en tot cas”), i excepcional, el 31 de març de l’any 2023.

Això ha de generar que la regularització de la nòmina i la percepció dels endarreriments generats no sigui homogènia en el temps (una cosa lògica si tenim en compte que ens trobem gairebé al final de l’exercici pressupostari, l’envergadura quantitativa de la mesura, i l’autonomia de cada Administració en la matèria).

Tanmateix, a través de la negociació col·lectiva i l’acció sindical en cada àmbit territorial i sectorial concrets, des de la responsabilitat que ens caracteritza, i la realitat existent en cada cas i Administració, haurem d’exigir la regularització de les nòmines i el cobrament dels endarreriments meritats, com més aviat millor, però amb el límit màxim del 31/12/2022 i excepcionalment, el 31/03/2023.

I, si important és l’ exposat, també cal destacar que el mateix RDL ofereix:

  1. La suficient cobertura pressupostària i financera a les Comunitats Autònomes i Entitats Locals, a les quals autoritza les modificacions de crèdit que siguin precises per fer efectiu l’increment retributiu previst (mecanismes addicionals de finançament, crèdits extraordinaris, préstec del Fons de Finançament a Entitats Locals, etc.).

 

  1. A l ‘ Administració General de l’ Estat i resta del sector públic estatal, s’ habiliten també les modificacions pressupostàries per concretar-hi l’ increment.

 

En definitiva, una vegada més, paraules, fets i realitats derivats d’ un Acord signat per UGT-SERVEIS-PÚBLICS, sens dubte, la major garantia i crèdit, dels bons continguts de l’ Acord i el seu progressiu desenvolupament en el present i el futur més immediat.

 

º

Las personas trabajadoras no pueden volver pagar las consecuencias de una crisis que no han provocado


El dato de IPC del mes de septiembre publicado hoy por el INE muestra una tasa anual del 8,9%, un punto y seis décimas menor que en agosto. Se trata dl primer mes en el que se observa un descenso notable de la inflación, pese a que continúe en valores muy altos.