Autor: Web editor

Sol·licitud d’Implantació de Dispositius Conductors d’Energia (DCE)»Taser», Dispositius Personals de Gravació (DPG) i Desfibril·ladors Externs Automatitzats (DEA) als Agents de Policia Local i Vigilants de Catalunya

Estimats companys i companyes, Vam realitzat una sol·licitud al  Il·lustre Senyor Conseller d’Interior d’Implantació dels  Dispositius Conductors d’Energia (DCE), Dispositius Personals de Gravació (DPG) i Desfibril·ladors Externs Automatitzats (DEA) pels Agents de Policia Local i vigilants de Catalunya, on li vam…

Jornada sobre la nova llei 7/2023, de 28 de març, de Protecció dels Drets i el Benestar dels animals.

  Estimats companys i companyes, Us convidem a participar a la jornada sobre la nova llei 7/2023, de 28 de març, de Protecció dels Drets i el Benestar dels animals, que tindrà lloc el dia 19 de desembre, al museu…

Actuació policial amb menors, (Curs subvencionat per a afiliats i afiliades)

Sol·licitud a l’Il·lustre Senyor conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena García

  Il·lustre Senyor Conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena García, Des del Sindicat de Policia Local de la Unió General de treballadores i treballadors (UGT SPL), no podem més que expressar el nostre profund malestar i preocupació davant de la situació…

RESUM I COMENTARIS AL REIAL DECRET LLEI 5/2023, DE 28 DE JUNY

  Tot i que totes les mesures contingudes en el RDL ens afecten com a ciutadans, en major o menor mesura, vam centrar l’anàlisi en els seus aspectes socials i laborals que incideixen directament sobre les empleades i empleats públics…

Policies locals de Catalunya en xifres 2021

Us adjuntem infografia de les policies locals 2021 realitzat pel Departament d’Interior de la Generalitat de catalunya  

Informe de les policies locals

Us adjuntem l’Informe anual 2021 de les policies locals de Catalunya continua  realitzat pel Departament d’Interior de la Generalitat de catalunya 1a edició novembre de 2022 Dipòsit legal: B 24090-2019

Normativa sobre Policia Local obsoleta

    La Constitució espanyola (CE) estableix en l’article 148.1.22a que les comunitats autònomes poden assumir competències relacionades amb la coordinació i altres facultats relacionades amb les policies locals, d’acord amb el que estableixi una llei orgànica. Aquest article es…

JA SOM FUNCIONARIS I FUNCIONÀRIES DEL GRUP C – SUBGRUP C1 A TOTS ELS EFECTES

    Avui s’ha publicat la  LLEI 3/2023, del 16 de març, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2023, on es modifica l’apartat 2 de l’article 24 de la Llei 16/1991, del 10 de juliol,…

JORNADA EN PREVENCIÓ DEL SUÏCIDI PER AGENTS D’ACTUACIÓ IMMEDIATA

  JORNADA EN PREVENCIÓ DEL SUÏCIDI PER AGENTS D’ACTUACIÓ IMMEDIATA ADREÇADA A LES PERSONES TREBALLADORES DELS COSSOS DE PREVENCIÓ, PROTECCIÓ I SEGURETAT EN PREVENCIÓ DE SUICIDIS  Jornada adreçada a totes les treballadores i els treballadors públics que treballen en situació de…