Es confirma la pujada de l’0,25%, i els empleats públics seguim recuperant drets i poder adquisitiu

Es confirma la pujada de l'0,25%, i els empleats públics seguim recuperant drets i poder adquisitiu

El Ministeri de Política Territorial i Funció Pública ha abordat avui amb els sindicats de la Funció Pública l’aplicació de l’increment variable corresponent a l’exercici de 2019, consistent en una pujada del 0,25% addicional a l’increment que, amb caràcter fix, es va començar a aplicar el passat 1 de gener, per la qual cosa l’increment total arriba, de moment, el 2,5%. L’import general d’aquest increment addicional suposa, aproximadament, 280 milions d’euros, amb un impacte molt divers en la nòmina de cada empleat públic.

Segons les dades publicades per l’INE, al mes de maig el IPC va ser del 0,8%, la recuperació de poder adquisitiu per al conjunt dels empleats públics és, fins al moment de l’1,7%, sense incloure la possible percepció de fons addicionals per a alguns col·lectius. Aquesta recuperació era impensable fa tan sols un any i mig, quan els empleats públics van patir congelació salarial, retallades i, en el millor dels casos una pujada de l’1%.

Aquest pujada és conseqüència de l’aplicació del II Acord per a la millora de l’ocupació pública i les condicions de treball, que contemplava un increment retributiu fix i un variable vinculat a un creixement del PIB igual o superior al 2,5%. El passat mes de març, l’Institut Nacional d’Estadística va confirmar que l’economia espanyola havia crescut un 2,6% durant l’any passat, de manera que el Govern havia de contemplar la previsió feta en l’acord.

El GOBIENO ha comunicat que, previsiblement, aquest increment del 0,25% addicional s’inclogui en la nòmina d’agost, encara que amb efectes de l’1 de juliol, amb els endarreriments corresponents, per al conjunt d’empleats públics: funcionaris, estatutaris, docents, laborals, de carrera, fixos, indefinits, etc, i s’aplicarà sobre el conjunt de les retribucions percebudes.

FeSP-UGT recorda que la mesura és d’obligat compliment. Totes les administracions públiques (Estat, CCAA, entitats locals) estan obligades a abonar aquesta pujada, a l’estar subjecta, en exclusiva, a un criteri macroecononómico de caràcter estatal, com és el compliment del PIB.

Font FeSP UGT