FORMACIÓ POLICIAL UGT-SPL

Cursos on-line acreditats amb reconeixement per lnstitut de Seguretat Pública de Catalunya

FALSEDAT DOCUMENTAL – On-line –  25 hores –  data límit inscripció 8 de setembre de 2019

SUPORT I ACTUACIONS POLICIALS EN SITUACIONS D’EMERGÈNCIA – On-line –  25 hores –  data límit inscripció 8 de setembre de 2019

CONDUCCIÓ POLICIAL DE MOTOCICLETES – On-line –  25 hores –  data límit inscripció 6 d’octubre de 2019

CONDUCCIÓ POLICIAL – On-line –  25 hores –  data límit inscripció 6 d’octubre de 2019

CONDUCCIÓ POLICIAL AVANÇAT – On-line –  25 hores –  data límit inscripció 6 d’octubre de 2019