Carta remesa per UGT al Ministre de Sanitat Salvador Illa instant-li a la rectificació del «Procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l’exposició al SARS-CoV-2»

 

Carta 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL SARS-CoV-2

NOTA INTERPRETATIVA DE LOS ESCENARIOS DE RIESGO DE EXPOSICIÓN ESTABLECIDOS EN EL PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL NUEVO CORONAVIRUS (SARS-COV-2)

Després de la carta remesa per UGT al Ministre de Sanitat Salvador Illa instant-li a la rectificació del «Procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l’exposició al SARS-*CoV-2» i escrit a la Directora General de Salut Pública, Qualitat i Innovació Dª Pilar Aparicio reiterant-li la petició de considerar PERSONAL D’ALT RISC a les Forces i Cossos de Seguretat. Insistint-li a més que doti de EPIs de protecció respiratòria, guants adequats a tots els policies per a garantir la seguretat i salut.

Desde l’UGT valorem positivament que després de la nostra petició el Govern hagi iniciat els tràmits per a modificar el «Procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l’exposició al SARS-*CoV-2» per a considerar-nos com a PERSONAL D’ALT RISC.

A més tal com vam demanar desde UGT, el Ministeri de Sanitat ha rectificat el «Procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l’exposició al SARS-*CoV-2», suprimint el nostre logo, demostrant que UGT no es va adherir a aquest document.