AVUI HEM PROTESTAT AL PARLAMENT DE CATALUNYA – VOLEM AGRAÏR LA PARTICIPACIÓ DE TOTS I TOTES

AVUI HEM DEMANAT QUE FINALITZI LA DISCRIMINACIÓ VERS ELS POLICIES LOCALS DE CATALUNYA

SOL.LÍCITEM REQUALIFICACIÓ PROFESSIONAL ARA!

PROU D’UN RÈGIM DISCIPLINARI ABUSIU!

 

La Policia Local de Catalunya és l’últim Cos de Policia de tot el territori nacional amb el subgrup de qualificació professional C2; ja l’any 2017 el Govern de la Generalitat va aprovar el passi de l’escala bàsica de Mossos d’Esquadra a subgrup C1 a tots els efectes, sense tenir en compte a l’altre policia de Catalunya.

La policia local de Catalunya és l’únic Cos de Policia al que se li aplica un règim disciplinari obsolet que no gradua les sancions en funció de la gravetat de les accions i que per qualsevol delicte a l’àmbit privat, per escassa que sigui la seva transcendència penal, se’ls aplica una sanció administrativa com a infracció MOLT GREU amb un mínim de suspensió de funcions i sou d’un any i un dia fins a separació del servei.

Si tenim en compte que amb les modificacions de l’any 2015 del Codi Penal les Faltes van desaparèixer i van passar a ser Delictes Lleus, des de llavors els Policies Locals de Catalunya hi som en una situació de clara discriminació respecte al demès cossos policials, als que si se li graduen les sancions en funció de la gravetat.

A la vista de l’exposat, pensem que s’està vulnerant el principi Constitucional d’Igualtat, pel que és necessària la modificació urgent de la Llei 16/91 de policies locals de Catalunya i sol·lícitem:

L’Actualització de la Llei 16/1991 en els següents termes:

Derogació de la disposició addicional setena de la Llei 16/1991

Modificació de la Llei 16/1991 de policies locals de Catalunya Títol 3, Capítol 1, Article 24, apartat 2 QUE HAURIA DE QUEDAR DE LA SEGúENT FORMA 

Corresponen a les escales dels cossos de policia local els grups següents:

A l’escala superior el grup A1

b) A l’escala executiva el grup A2

c) A l’escala intermèdia el grup C1

d) A l’escala bàsica el grup C1

per aquets motius avui 10 de març ens hem reunit amb representants dels Grups polítics del Parlament de Catalunya i els hem explicat les nostres/vostres reivindicacions, amb molt bona acollida per part de tots ells, també els hem explicat que ara no és tems d’esperar una nova Llei de Policia, ara és temps d’esmenar el que ens ha posat en aquesta situació, ara és temps de modificar la Llei 16/1991 de policies locals de Catalunya, i després parlem de la nova Llei.

Ara haurem de veure si totes les bones intencions es plasmen en una modificació legislativa que posi fi a la discriminació del nostre col·lectiu.

Us hem de informar que per part del Grup Socialista i Units per Avançar, s’ha registrat una proposta de resolució demanant el canvi al grup C1 de les Policies Locals de Catalunya, i aquesta tarda es registrarà un altre demanant la modificació del nostre règim disciplinari.

Volem agrair als assistents a la protesta la seva participació i als grups polítics el seu interès.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Units

Guanyem

Tots