Proposta de resolució sobre l’accés als cossos de les policies locals i Proposta de resolució sobre l’equiparació dels règims disciplinaris dels cossos de policies locals amb els altres cossos policials que actuen a Catalunya

Companyes i companys, us informen que demà a la sessió ordinària de la Comissió d’Interior del Parlament de Catalunya a les 15:00 hores i dins de l’ordre del dia es debatran punts d’interès per les Policies de Locals de Catalunya i que es presenten a proposta del nostre sindicat tal com us vam informar el passat dia 10 de març de 2022 quan vam fer una protesta al Parlament de Catalunya on vam demanar que es posi fi a la discriminació que patim les Policies Locals de Catalunya amb una requalificació professional al C1 com la resta de cossos de policia i canvi del règim disciplinari abusiu vers les policies locals de Catalunya, sota el lema NO SOM POLICIES DE SEGONA!!!

Aquest dia el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, va registrar una proposta de resolució al Parlament fent-se ressò de les nostres peticions

Són una antiga reivindicació de les Policies Locals i ja anteriorment ens vam reunir el passat 6 d’octubre de 2021 la Federació de Serveis Públics de la UGT de Catalunya i representants del Sindicat de Policia Local de la UGT de Catalunya, al Parlament, amb els diputats de la Comissió d’Interior i Seguretat Pública d’ERC on els i vam traslladar les nostres propostes amb l’objectiu d’aconseguir posar fi a les discriminacions que pateixen les Policies Locals a Catalunya.  Així com la urgent necessitat del suport  institucional vers els Cossos Policials del nostre país.

Els vam demanar la inclusió en la Llei d’acompanyament de pressupostos del passi real a nivell C1 de l’escala bàsica de les policies locals de Catalunya, tal com ja van fer fa anys amb els mossos d’esquadra, i la modificació del règim disciplinari per ser discriminatori amb les altres policies a Catalunya, per abordar posteriorment la modernització de la Llei 16/91. Llei de Policies Locals de Catalunya i no va ser possible en aquella ocasió.

Des d’UGT demanem als Grups parlamentaris del Parlament de Catalunyaque donin suport als punts 2 i 3 de l’ordre del dia sobre la proposta de resolució sobre l’accés als cossos de les policies locals i proposta de resolució sobre l’equiparació dels règims disciplinaris dels cossos de policies locals amb els altres cossos policials que actuen a Catalunya presentades pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar.

Dins de l’ordre del dia a la Comissió de Seguretat troben:

  • Proposta de resolució sobre l’accés als cossos de les policies locals (Tram. 250-00536/13) Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

(Text presentat: BOPC, 265, 44)

  • Proposta de resolució sobre l’equiparació dels règims disciplinaris dels cossos de policies locals amb els altres cossos policials que actuen a Catalunya (Tram. 250-00562/13) Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar;

(Text presentat: BOPC, 277, 86)

 

 

Ara és temps d’esmenar el que ens ha posat en aquesta situació injusta, ara és temps de modificar la Llei 16/1991 de Policies Locals de Catalunya i després parlem de la nova Llei.

Ara haurem de veure si totes les bones intencions manifestades pels polítics es plasmen en una modificació legislativa que posi fi a la discriminació del nostre col·lectiu.