COMUNICAT DE PREMSA VERS LA SITUACIÓ CRÍTICA DE LA POLICIA LOCAL DE TOSSA DE MAR. JA N’HI HA PROU !!!

 

COMUNICAT DE PREMSA VERS LA SITUACIÓ CRÍTICA DE LA POLICIA LOCAL DE TOSSA DE MAR. JA N’HI HA PROU !!!

Contex:

Els agents de la Policia Local han arribat al límit. La Policia Local de Tossa és l’únic servei que està a disposició del poble les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any. Durant la nit, i amb el tancament del CAP (de 20 a 8 hores),la policia és qui dispensa atenció al ciutadà les 24 hores ja sigui per un problema domèstic, mèdic o de qualsevol altra índole. A diferència d’altres policies locals de l’entorn com Lloret o Blanes, Tossa no disposa de  comissaria dels Mossos d’Esquadra. Per tant, ens toca assumir serveis i emergències derivats pels propis mossos i que afecten la nostra població, els mateixos agents demanen dia rere dia que s’ampliïn les places dels Policies Locals i que s’apliquin les mesures pertinents, ja que la situació és insostenible s’està desbordant, a banda d’emergències de seguretat ciutadana, trànsit i vitals de tot tipus , la Policia Local de Tossa també assumeix assistències socials que van més enllà de les competències policials, i els agents ja no poden fer front a tots els requeriments.

Dependències policials

Des dels Sindicats entenem que a aquesta situació s’arriba per una clara deixadesa del consistori. Les instal·lacions policials, tot i haver estat l’Ajuntament advertit pel Ministeri de Treball per les seves deficients condicions, no tenen cap mena de seguretat a l’hora de protegir al personal administratiu o agents, posant en risc la seva integritat a la vegada que no donen ni la més mínima intimitat al ciutadà que ve a denunciar un fet, ni tan sols les víctimes de violència masclista, mancades d’un espai adequat perquè les víctimes puguin fer aquest tipus de denúncies amb privadesa i unes condicions bàsiques de confort i tranquil·litat. Fa falta material adequat per fer front a les necessitats dels serveis actuals. S’està Treballant amb material precari i defectuós.

Les dependències policials són del tot obsoletes. Es va fer una rentatada de cara exterior el 2017, però fa 4 anys que esperem la promesa de l’ajuntament d’invertir i reformar la resta de les dependències, no hi ha calefacció a una gran part de les dependències, a la zona de custòdia dels detinguts, ni en la de vestuaris, dutxes, sala de briefing i cuina. Els marcs de les portes estan totalment corcats per les termites i les condicions són insalubres. Als estius és habitual la presència de rates a l’interior de les dependències.

El cap de la policia.

El problema actual de la Policia Local és perquè hi ha una mala gestió del mateix ajuntament i la prefectura, dirigida pel Cap amb faltes de respecte habituals cap als companys del cos policial, un servei policial es basa en la confiança i en l’empatia amb qui és l’encarregat d’organitzar i dirigir un servei bàsic per la població. L’actual cap de policia fa temps que practica l’absentisme laboral i això provoca disfuncions greus en el dia a dia del servei policial. No comunica les seves absències i no designa un substitut de comandament durant les mateixes, per tant, el cos queda desemparat en la direcció, és un problema on l’ajuntament hauria d’implicar-se, es va fer instal·lar un rellotge per fitxar l’assistència tal com marca la normativa, no s’ha volgut fer servir mai, com sí que es fa a altres departaments.

La plantilla de la polica locala creiem  que s’hauria de fer un pla de xoc real, però el cap s’ha nega a negociar qualsevol dret laboral amb els representants sindicals, actuant des de la imposició, amb el beneplàcit de l’administració que és coneixedora i consentidora d’aquesta situació.

 

Plantilla i condicions laborals

La plantilla de la Policia Local de Tossa està mancada d’efectius i això va en detriment del servei a la ciutadania. Les condicions laborals estan per sota dels estàndards d’altres cossos de policia local. i així porten molt de temps, havent de cobrir torns de treball amb hores extres, ampliar jornades, anul·lant festes de quadrant, el que ha portat a aquesta situació ja inaguantable i més quan han fet desaparèixer places d’agent, estem molt per sota de la plantilla orgànica.

Els tres agents graduats de l’última promoció de l’institut de Seguretat Pública han marxat a altres cossos policials, i no s’han cobert aquestes places, l’oferta pública de places de comissió de servei ha quedat deserta, per tot això,  exigim incrementar el nombre de policies locals a Tossa. Policies professionals i no interins, fins a cobrir totes les vacants. El nombre d’agents de carrera cada vegada és menor. Hi ha fuita d’agents a altres Policies i jubilacions.

L’última acció de l’ajuntament ha estat, notificar de paraula aquesta setmana als tres últims agents que van aprovar l’oposició que NO aniran a fer la formació a l’ISPC. Una formació vital, necessària i obligatòria per formalitzar l’oposició.

En el període estival, quan el nombre de ciutadans s’incrementa notòriament, la llei permet cobrir amb agents interins, que són sotmesos a condicions laborals d’estrès que accepten per por a no ser renovats, quedant a la plantilla per cobrir, vacances i baixes dels agents de carrera, per falta d’efectius, així, una gran part de la plantilla està formada per agents interins, que no poden desenvolupar les mateixes funcions que un agent de carrera, sobrecarregant de feina i responsabilitat dels agents de carrera. En els darrers mesos només hi ha un agent de carrera per torn.

Per últim fer públic que, tot i venir a fer ampliació de jornada i hores extraordinàries, els sous són molt per sota de policies locals de poblacions properes i amb dimensions similars. Es deuen hores treballades de més. Es deneguen les recuperacions d’hores i l’ajuntament ha emès un decret on fixa que a partir del 15 de gener totes aquestes hores es perdran, quan saben que són hores treballades que no es poden perdre, donat que no són assumptes propis donat que la policia no té.

Davant d’aquesta situació insostenible, diem que JA N’HI HA PROU. L’alcalde es nega a atendre les nostres reivindicacions, es nega a escoltar-nos, es nega a negociar, ens menysté i posa en dubte les nostres actuacions. Som un servei ciutadà essencial i un alcalde hauria de vetllar per una policia local dotada de recursos, amb unes dependències adequades i unes condicions laborals dignes.

Perjudicar a la Policia Local és perjudicar la ciutadania, és perjudicar el poble.