La UGT de CATALUNYA guanya una sentència al TSJCat que equipara, en matèria de jubilació anticipada, el cos de la policia de la Diputació de Barcelona al de la Policia Local

 

Font Gabinet juridic UGT CAT

El Gabinet Jurídic de la UGT de Catalunya guanyem una sentència al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en la que s’equipara el cos de policia de la Diputació al cos de policia local, obrint les portes a tots aquells agents, no només de la Diputació, sinó de tot l’Estat en situació similar, que vulguin accedir a la jubilació anticipada, per quan equipara els dos cossos de seguretat.

El cos de la policia de la Diputació (Cos de Seguretat de la Diputació de Barcelona) va estar vigent a Catalunya fins a l’any 1997. Fins aquell moment, els agents actuaven, a tots els efectes, com agents de policia. A partir de 1998, un cop dissolt el cos, l’actor passa al cos de policia local de Sant Just Desvern.

Aquesta sentència reconeix que el temps que l’actor va estar al cos de la Diputació va ser, a tots els efectes, com a policia local, computant, per tant, el període 1987 a 1998 i podent accedir, doncs, al factor de reducció d’edat de la policia local.

En el present cas, el treballador va ser agent de policia de la Diputació de Barcelona de 1987 a 1998 i després va passar al cos de Policia Local de Sant Just. Al moment de demanar la jubilació anticipada, l’Institut Nacional de la Seguretat Social no li va computar el període prestat com agent a la Diputació (11 anys), perquè entenia que no era agent de policia.

En primera instància, el Jutjat Social núm. 16 de Barcelona va estimar la demanda formulada pel treballador, reconeixent-li el període d’11 anys d’agent de policia de la Diputació com agent de policia a tots els efectes, incloent-hi el dret al còmput per accedir a la jubilació anticipada del Reial Decret 1449/2018, que estableix un coeficient reductor d’edat per als policies locals, per avançar l’edat d’accés a la jubilació.

Aquesta sentència va ser recorreguda en suplicació per l’Institut Nacional de la Seguretat Social, davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que va confirmar la resolució de primera instància completament.

En conclusió, aquesta sentència obre el camí a l’equiparació de drets de totes les persones treballadores dels cossos de seguretat de tot l’estat (incloent-hi cossos autonòmics, locals, etc…).

 

UGT Catalunya