S’aprova la compensació salarial addicional de l’1,5% per les treballadores i treballadors de les administracions i empreses públiques

El passat dia 18 de març, el Consell de Ministres va aprovar la compensació de l’1,5% en les retribucions dels treballadors i treballadores de les administracions i empreses públiques per aquest any 2022. Aquesta pujada salarial, acordada en el marc de la Taula General de Negociació de la Funció Pública, té un caràcter retroactiu i serà consolidada en el present exercici. Pel que aquest increment se suma a l’alça del 2% de les retribucions públiques que van entrar en vigor l’1 de gener.

La mesura és fruit de l’acord entre el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública amb els sindicats de la UGT i CCOO, majoritaris en les Administracions Públiques (AAPP), amb la finalitat de donar resposta a l’agreujament de la situació econòmica per l’esclat de la invasió d’Ucraïna, la crisi energètica derivada d’aquesta i el conseqüent augment del cost de la vida per l’impacte de la inflació, especialment en aquesta segona meitat de l’any.
Aquest increment addicional del 1,5% generalitzat té un caràcter excepcional, ja que és la primera vegada que es produeix. La seva consolidació en el present exercici suposa que s’apliqui sobre les retribucions vigents el 31 de desembre de 2021. Pel que la pujada global per a 2022 és del 3,5%.
Pel que fa al període 2022-2024, la millora salarial aconseguirà un percentatge fix del 8%, podent incrementar-se el mateix al 9,5%. Si es fan càlculs en termes reals, la revaloració salarial pot aconseguir un 9,8%. El motiu és que l’increment salarial de cada exercici es consolida. Per tal, l’augment de cada any es realitza sobre el sou incrementat de l’exercici anterior.
Actualment, hi ha 2.717.570 persones empleades al servei de les Administracions Públiques, totes es podran beneficiar d’aquests increments impulsats pel Ministeri durant el 2022-2024.
La pujada hauria de quedar reflectida en les nòmines a partir d’aquest novembre, abonant-se com a endarreriments l’increment corresponent de gener a octubre. El caràcter retroactiu de la mesura obligaa fer-se així, ja que la pujada inicial del 2% recollida en els Pressupostos Generals de l’Estat 2022 porta en vigor des de l’1 de gener.