UGT guanya una denúncia Contenciosa Administrativa interposada en nom dels nostres afiliats contra l’Ajuntament de Girona

UGT guanya una denúncia Contenciosa Administrativa interposada en nom dels nostres afiliats contra l’Ajuntament de Girona, per vulneració de drets de cinc companys de la Policia Local als que els va ser denegat el cobrament íntegre del seu salari de funcionari interí al qual tenien dret en passar a funcionaris en pràctica quan van començar l’escola de policia.

L’Ajuntament ha estat condemnat a rescabalar les quantitats degudes i a assumir les costes del judici.  SENTÈNCIA

UGT al teu servei