EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA ENS DONA LA RAÓ

UGT en representació de una Caporal de la Policia Municipal de Sabadell, va interposar recurs Contenció Administratiu contra l’Ajuntament de Sabadell, per vulneració de drets fonamentals, tot que, darrere d’haver guanyat un recurs contra la seva Administració, aquesta li va fer una regularització de sou, al nostre parer, sense cap fonament.

Si be el Jutjat Contenciós Administratiu va desestimar i arxivar la causa, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ens dona la raó i ordena al Jutjat Contenciós Administratiu reobrir el cas per una possible vulneració del dret fonamental a la tutela judicial efectiva, article 24.2 de la Constitució.

UNITS

GUANYEM

TOTS