ERC i JUNTS, els dos partits que conformen el Govern de la Generalitat, tornen a menystenir les Policies Locals de Catalunya!

Avui s’ha celebrat la sessió ordinària de la Comissió d’Interior del Parlament de Catalunya i a  proposta del nostre sindicat tal com us vam informar el passat dia 10 de març de 2022 i ahir, vam demanar que es posi fi a la discriminació que patim les Policies Locals de Catalunya amb una requalificació professional al grup C1 com la resta de cossos de policia i canvi del règim disciplinari abusiu vers les policies locals de Catalunya, sota el lema NO SOM POLICIES DE SEGONA!!!

Us hem d’informar que no han estat aprovades cap de les dues propostes presentades ni la proposta de resolució sobre l’accés als cossos de les policies locals, passar al grup C1  (Tram. 250-00536/13) (Text presentat: BOPC, 265, 44)

Tombada pel vot en contra de ERC I JUNTS

Vots a favor:  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, Grup Parlamentari d’En Comú Podem,  Grup Parlamentari de Ciutadans i Grup Mixt.

Ni la proposta de resolució sobre l’equiparació dels règims disciplinaris dels cossos de policies locals amb els altres cossos policials que actuen a Catalunya (Tram. 250-00562/13) (Text presentat: BOPC, 277, 86)

Tombada pel vot en contra de ERC I JUNTS

Abstenció de Grup Parlamentari d’En Comú Podem

Vots a favor:  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, Grup Parlamentari d’En Comú Podem, Grup Parlamentari de Ciutadans i Grup Mixt.

Hem d’agrair el suport donat per la majoria de grups parlamentaris i la seva voluntat de millorar una llei anacrònica i obsoleta com la Llei 16/91 de Policies Locals de Catalunya tal com els demanaven ahir i hem de criticar el vot contrari del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i Grup Parlamentari de Junts per Catalunya que impedeixen poder canviar una llei anacrònica, obsoleta, desfasada i que ens discrimina als Policies Locals de Catalunya.

ERC i JUNTS amb aquest vot en contra fan que:

  • Continuem sent una policia de segona, som els únics policies del grup C2 i no homogenis a tot l’Estat Espanyol
  • Som l’única Policia que no té mobilitat geogràfica pel que dient “ut supra”
  • Ens discriminen respecte a la resta de Forces i Cossos de Seguretat respecte al règim disciplinari, es tracten de forma diferent per ser Policia Local de Catalunya?  

ERC i JUNTS, els dos partits que conformen el Govern de la Generalitat, tornen a menystenir les Policies Locals de Catalunya, diuen estar d’acord amb les Proposicions PERÔ !!!

  • Poden ser bones les propostes, PERÔ cal fer-ho amb respecte al Govern que estudia el canvi legislatiu de la Llei de Policia de Catalunya al Comitè d’estudi del Model Policial
  • Per ara és un no, PERÒ estan avançant cap al si, Un NO es un NO i si estan d’acord amb un si, votin SI
  • Els canvis es queden curts en les propostes de resolució, es evident que cal fer més canvis, ara no PERÒ més endavant SI.
  • Estan d’acord, és una millora, PERÒ no volem forçar la llei ara, PERÒ més endavant amb la enèsima, futura i hipotètica Llei de Policia de Catalunya o al Comitè d’estudi del Model Policial, POT SER !?
  • És evident i imprescindible canviar la llei 16/91 PERÒ, ara no. “Vuelva usted mañana” idea molt romàntica però excusa de mal pagador anacrònic .

Tal com deien ahir:

Ara és temps d’esmenar el que ens ha posat en aquesta situació injusta.

Ara és temps de modificar la Llei 16/1991 de Policies locals de Catalunya i després parlem de la nova Llei.

Ara haurem de veure si totes les bones intencions manifestades pels polítics es plasmen en una modificació legislativa que posi fi a la discriminació del nostre col·lectiu.

Hem vist que totes les bones intencions manifestades pels polítics NO és plasmen en una modificació legislativa que posi fi a la discriminació del nostre col·lectiu.

Com diu la dita no hi ha dos sense tres i no defallirem en la nostra voluntat.